Nhà cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng lạnh tại Việt Nam
345/134 Tran Hung Dao, Dist. 1, HCMC
+8428 39208503

Cột Mốc Quan Trọng

2008
Thành lập
Thành lập tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
2009
Hà Nội
Chúng tôi thiết lập các hoạt động đầu tiên tại thị trường Hà Nội.
2016
Mua lại kho ETC
Là nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp chuỗi cung ứng lạnh tích hợp tại Việt Nam