Khuyên Đọc

Trang chủ / Khuyên Đọc
Vận chuyển hàng mát vào chuỗi siêu thị 30/07/2020

Vận chuyển hàng mát vào chuỗi siêu thị

Đảm bảo nhiệt độ phù hợp để bảo quản thực phẩm khi Vận chuyển hàng mát vào chuỗi siêu thị và khi lưu trữ sẽ giữ được chất lượng của thực phẩm đó. Việc bảo quản không đúng cách khi chia hàng vào quá nhiều chuỗi siêu thị cùng lúc, cũng như sai lệch nhiệt độ, sẽ dẫn tới sự hư hỏng, làm thực phẩm mất chất dinh dưỡng hay tệ hơn là phải loại bỏ hoàn toàn thực phẩm…

Thất thoát thực phẩm và mối liên hệ với chuỗi cung ứng lạnh 04/01/2018

Thất thoát thực phẩm và mối liên hệ với chuỗi cung ứng lạnh

Thực phẩm có một mục đích sử dụng, là để được tiêu thụ... thất thoát thực phẩm hay lãng phí xảy ra khi thực phẩm không được tiêu thụ - hoặc, khi thực phẩm bị phân hủy trước khi tiếp cận thị trường trong chu kỳ sống sót bình thường của chúng.

Không có bảo quản lạnh, xã hội hiện đại nhất cũng sẽ suy sụp 21/12/2017

Không có bảo quản lạnh, xã hội hiện đại nhất cũng sẽ suy sụp

Chuỗi cung ứng lạnh trong bối cảnh cung cấp thực phẩm của chúng ta chủ yếu là việc kiểm soát sự sống bên trong và xung quanh của thực phẩm. Trong trường hợp sản phẩm thực phẩm sau khi giết mổ như thịt và cá,...