BLOG

Trang chủ / BLOG
Đóng Gói Bao Bì Và Các Phương Tiện Bảo Quản Sản Phẩm Lạnh 17/04/2019

Đóng Gói Bao Bì Và Các Phương Tiện Bảo Quản Sản Phẩm Lạnh

Việc vận chuyển thực phẩm tươi và các sản phẩm kiểm soát nhiệt độ được quyết định bởi các quy định mang tính hạn chế. Phương pháp lựa chọn dành cho các nhà sản xuất và các nhà phân phối trong việc vận chuyển hàng đóng gói có lẽ đão có tác động đáng kể đến việc duy trì tính vật lý và hóa học của sản phẩm trong vận chuyển.

Phân Loại Sản Phẩm Trong Chuỗi Cung Ứng Lạnh 09/04/2019

Phân Loại Sản Phẩm Trong Chuỗi Cung Ứng Lạnh

Các loại hàng hóa yêu cầu việc vận chuyển và lưu trữ chính xác nhiệt độ quy định có thể được gộp vào một vài nhóm khác nhau. Trong số đó, các mặt hàng thực phẩm ví dụ như thịt, các sản phẩm từ sữa, rau củ quả, các sản phẩm cấp đông, các loại hoa và cây trồng, cũng như sản phẩm đến từ các lĩnh vực khác nhau, ví dụ như các loại hóa chất, dược phẩm và các sản phẩm phục vụ cho mục đích y tế khác.

Xe Nâng Kho Lạnh - Cuộc chiến chống sự ngưng tụ 18/03/2019

Xe Nâng Kho Lạnh - Cuộc chiến chống sự ngưng tụ

Vận hành xe nâng trong các kho lạnh đưa ra một số thách thức có thể hạn chế sự thành công của các nhà khai thác và các công ty. Hiệu quả của việc sử dụng xe nâng ngày càng trở nên khó khăn hơn khi xe nâng được đặt trong môi trường nhiệt độ thay thế trong cùng một cơ sở, dù là dùng cho lưu trữ hoặc vận hành.

Những Khó Khăn Khi Quản Lý Kho Lạnh Và Thực Phẩm Đông 07/03/2019

Những Khó Khăn Khi Quản Lý Kho Lạnh Và Thực Phẩm Đông

Những nhà quản trị kho lạnh tốt phải ý thức rõ những yêu cầu cho sản phẩm đông lạnh từ đó tìm ra hướng giải quyết cho những thách thức quản trị kho lạnh và thực phẩm đông