Các Chiến lược về thực phẩm và chuỗi lạnh nhằm tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngày 24/6, UNIDO phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức Hội thảo với chủ đề Sạch, mát, thông minh - Các Chiến lược về thực phẩm và chuỗi lạnh nhằm tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đây là Hội thảo năm trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 6 Đại hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu (GEF 6) diễn ra từ ngày 23 - 29/6 tại thành phố Đà Nẵng.

Tại hội thảo, đại diện các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đã đưa ra những ý kiến, kinh nghiệm thực tiễn về tầm quan trọng của các phương pháp tiếp cận lồng ghép đối với hệ thống thực phẩm, mở ra con đường dẫn tới đa lợi ích toàn cầu. 

Với chủ đề Sạch, mát, thông minh - Các Chiến lược về thực phẩm và chuỗi lạnh nhằm tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu, Hội thảo cũng đã giới thiệu những nỗ lực mà tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) và các đối tác của mình đã làm được, nhấn mạnh các phương pháp tiếp cận thực phẩm theo chuỗi giá trị, một cách tiếp cận tổng thể nhằm thiết lập khả năng thích ứng và giảm thiểu một số tác nhân gây thách thức đối với môi trường trên toàn cầu.

Các Chiến lược về thực phẩm và chuỗi lạnh

Ngoài ra, đại diện của Bộ Tài nguyên và Môi trường; các doanh nghiệp của khu vực tư nhân, công ty cung cấp dịch vụ chuỗi làm lạnh hàng đầu ABA Cooltrans và Công ty chế tạo máy chế biến cafe nổi tiếng Viết Hiền cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình. 

Hội thảo nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc áp dụng phương pháp tiếp cận lồng ghép hệ thống thực phẩm để có thể tạo nhiều lợi ích toàn cầu đồng thời xem xét tầm quan trọng của việc kết hợp công nghệ sáng tạo và kỹ thuật trong quá trình xử lý, vận chuyển và lưu kho các sản phẩm nông nghiệp mà sử dụng tối thiểu năng lượng cũng như giảm thiểu thất thoát sau thu hoạch và rác thải, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu… 

Được biết, trọng tâm các hoạt động hỗ trợ của UNIDO tại Việt Nam là chia sẻ các thông lệ quốc tế tốt nhất nhằm hỗ trợ khu vực tư nhân và các cơ sở nghiên cứu kỹ thuật và công nghiệp.

Các hoạt động nhằm tạo thuận lợi cho chuyển giao công nghệ, xây dựng năng lực thương mại, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng hiệu quả, xúc tiến đầu tư, và tăng cường thực hành kinh doanh có trách nhiệm.

Với bề dầy kinh nghiệm, UNIDO tập trung hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cho việc chuẩn bị và thực hiện các chiến lược và chính sách phát triển công nghiệp và thương mại. Trong tương lai, ưu tiên của UNIDO dành cho Việt Nam là sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả./. 

Nếu quý khách quan tâm tới dịch vụ chuỗi cung ứng lạnh của ABA Cooltrans, hãy liên hệ:

Phòng Kinh Doanh

Hotline: 0918 140 440

Email: sales@aba.com.vn

Yêu Cầu Báo Giá: Click Here