Công Bố Thông Tin

 ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

 ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MAI A BA

 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

Nếu quý khách quan tâm tới dịch vụ chuỗi cung ứng lạnh của ABA Cooltrans, hãy liên hệ:

Phòng Kinh Doanh

Hotline: 0918 140 440

Email: sales@aba.com.vn