Đội ngũ quản lý

giamdocdieuhanh

LƯƠNG QUANG THI

Nhà sáng lập

Chủ Tịch Điều Hành

dongsanglapTRẦN THỊ THU MAI

Ðồng sáng lập

Pháp Luật & Đầu Tư

giamdocvanhanhNGUYỄN HOÀNG HẢI

Phó Tổng Giám Đốc

giamdoctaichinhBÙI HUY CHIỂU

Giám Ðốc Tài Chính

giamdocitĐINH VIỆT LÂN

Giám Đốc Quản Trị

Nguồn Nhân Lực

giamdocITCAO LONG KHÁNH

Giám Ðốc IT

 

 

 

 

CỐ VẤN CẤP CAO

covancapcao1CHAD OVEL

Tổng Giám Đốc

Mekong Capital

Thành viên HÐQT

C? v?nNGUYỄN ĐĂNG MINH VŨ

Cố vấn