Đội ngũ quản lý

tonggiamdoc

LUONG QUANG THI

Sáng lập

Tổng Giám Ðốc

giamdoctaichinh

TRẦN THỊ THU MAI

Ðồng sáng lập

Giám Ðốc Tài Chính

giamdocmar

LUONG NG?C DUNG

Giám Ðốc Thương Mại

 

 

giamdocvung

TRUONG DUY KHANH

Giám Ðốc Kho Miền Nam

giamdocit

TRẦN ÐỨC QÚY

Giám Ðốc IT

giamdocit

TRUONG NGỌC TRINH

Giám Ðốc Miền Bắc

giamdocns

Vương Thị Cẩm Lài

Trưởng Phòng Nhân Sự 

CỐ VẤN CẤP CAO

C? v?n

CHAD OVEL

Giám Đốc Mekong Capital

Chủ tịch HÐQT ABA

C? v?n

PAWANExH KOHLI

Thành viên HÐQT độc lập

Cố vấn