TAGS

Trang chủ / Kho lạnh tại Hà Nội

Dịch vụ chi thuê Kho Lạnh - Kho Mát tại Hà Nội

ABA Cooltrans có khả năng cung ứng dịch vụ kho lạnh – kho mát tại Hà Nội và khu vực phía Bắc đáp ứng tất cả các nhu cầu về sản lượng cho hàng đông và hàng mát với nhiều dải nhiệt độ khác nhau từ -25oC đến +22oC.

DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO LẠNH

Với hệ thống 17 phòng lạnh có sức chứa khoảng 15,000 pallets, 2500m2 phòng đệm, ABA Cooltrans có khả năng cung ứng dịch vụ kho lạnh đáp ứng tất cả các nhu cầu về sản lượng cho hàng đông và hàng mát với nhiều dải nhiệt độ khác nhau từ -25oC đến +22oC.