Tầm nhìn & sứ mệnh

Gioi thieu

TẦM NHÌN

Trở thành đối tác chiến lược được lựa chọn bởi những tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực chuỗi cung ứng lạnh tại Việt Nam.

SỨ MẠNG

- Cung ứng giải pháp tốt nhất trong lĩnh vực chuỗi cung ứng lạnh cho khách hàng với mục đích phát triển cùng nhau, nuôi dưỡng văn hóa chăm sóc khách hàng.

- "An toàn thực phẩm cho Việt Nam" 

TẦM NHÌN 2023

ABA là nhà cung cấp DỊCH VỤ CHUỖI CUNG ỨNG LẠNH CHỦ ĐẠO tốt nhất tại Việt Nam, mang lại giá trị ưu việt thông qua các giải pháp tích hợp, toàn diện cho khách hàng quan trọng và chiến lược